Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

KANCELARIA PRAWNA
radca prawny Adam Sobota

Kancelaria specjalizuje się obecnie w następujących kategoriach spraw:

Kredyty frankowe

Pomagamy osobom fizycznym, które zaciągnęły kredyt powiązany z kursem franka szwajcarskiego (denominowany lub indeksowany). Unieważniamy umowy, odzyskujemy nadpłacone raty, ustalamy dalszą spłatę kredytu po kursie uruchomienia, wnosimy o zwrot kwot wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW).

Odszkodowania

Pomagamy poszkodowanym we wszelkich wypadkach, prowadzimy postępowania przed ubezpieczycielami oraz sprawy cywilne i karne przeciwko sprawcom, negocjujemy korzystne ugody, walczymy o odszkodowania za opóźnione i odwołane loty.

Pomoc przedsiębiorcom

Rejestrujemy i przekształcamy spółki, przygotowujemy i opiniujemy umowy oraz inne dokumenty potrzebne do prowadzenia działalności gospodarczej, doradzamy jak bezpiecznie prowadzić biznes, pomagamy ściągnąć zaległe należności od kontrahentów.

Windykacja i anty-windykacja

Odszukujemy dłużników i ich majątki, renegocjujemy warunki spłaty, odzyskujemy należności. Pomagamy także osobom zadłużonym wyjść z długów, restrukturyzujemy zadłużenia, sporządzamy wnioski i prowadzimy postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Procesy sądowe

Zapewniamy profesjonalne zastępstwo przed sądami wszystkich instancji i Sądem Najwyższym, opracowujemy strategie postępowań, sporządzamy pozwy, apelacje, skargi oraz sprzeciwy i zarzuty od nakazów zapłaty, jak również inne wnioski i pisma sądowe.

Spadki i testamenty

Prowadzimy działania mające na celu stwierdzenie nabycia spadku- zarówno na podstawie ustawy jak i testamentu, doradzamy przy dziale składników spadku pomiędzy spadkobierców, ustalamy wysokość zachowków i występujemy z żądaniami ich zapłaty.

Prawo pracy

Wykazujemy niezasadność lub bezprawność wypowiedzenia umowy o pracę, ustalamy istnienie stosunku pracy, dochodzimy zaległych ekwiwalentów za urlop, uzyskujemy odszkodowania lub przywracamy na poprzednie stanowiska pracy.

Sprawy rodzinne

Pomagamy przejść przez postępowanie rozwodowe, doradzamy w zakresie majątku małżeńskiego, występujemy o obniżenie lub podwyższenie alimentów, ustalamy kontakty z dziećmi i pomagamy w ich wykonywaniu.

Dual language legal service

We provide professional legal advice both in Polish and English languages- we draft contracts, advise on the matters of Polish law, represent clients in negotiations or before courts, public authorities and administrative offices.

Nasz Zespół

Adam Sobota

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Egzamin zawodowy zdał z jednym z najwyższych wyników w Izbie. Stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ukończył z wyróżnieniem. Praktyk, dydaktyk i działacz naukowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał od wczesnych lat studiów, praktykując w sądach i wrocławskich kancelariach prawnych oraz udzielając darmowych porad prawnych pro bono. Przez cztery lata prowadził na Uniwersytecie Wrocławskim zajęcia ze studentami IV roku dziennego prawa z zakresu postępowania cywilnego. Współpracował również z Wyższą Szkołą Prawa im. H. Chodkowskiej, w której przez kilka lat prowadził ćwiczenia z zakresu postępowania cywilnego, prawa cywilnego i prawa pracy. Autor monografii i artykułów oraz glos z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i postępowania cywilnego (m.in.: Zastrzeżenia do protokołu w postępowaniu cywilnym, Postępowanie cywilne- wybrane zagadnienia i testy,  Ekonomiczna analiza ograniczenia rozprawy w postępowaniu cywilnym, Odbieranie głosu i uchylanie pytań na rozprawie w procesie cywilnym, Umowa przedwstępna w stosunkach pracy, Jednorazowość umowy o pracę na okres próbny, Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 12 kwietnia 2013 r.). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Zawodowo najmocniej związany z kredytami denominowanymi i indeksowanymi do waluty CHF, reprezentuje kredytobiorców przed sądami w całej Polsce w licznych procesach o zapłatę lub unieważnienie zawartych umów. Mediator w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Założyciel i lektor szkoły języka angielskiego prawniczego Saturday School, w ramach której prowadzi kursy i szkolenia z zakresu Legal English dla innych prawników oraz zajmuje się przekładem dokumentów prawnych.

Jędrzej Jachira

Partner zarządzający Kancelarii. Obecnie przedmiot jego specjalizacji stanowią sprawy o unieważnienie klauzul niedozwolonych oraz umów kredytów hipotecznych powiązanych kursem waluty obcej. Ponadto specjalizuje się w  świadczeniu stałej pomocy prawnej przedsiębiorcom. Na co dzień pomaga także osobom fizycznym w sprawach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i cywilnego.  Doświadczenie zawodowe zdobywał na początku kariery w jednej z największych kancelarii adwokacko – radcowskich w Polsce, kolejno w jednej z wiodących, wrocławskich kancelarii adwokackich. Następnie zarządzał jedną z dolnośląskich kancelarii odszkodowawczo – windykacyjnych.

Oprócz praktyki, odbywa stacjonarne studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, wcześniej zatrudniony jako asystent naukowy w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obronił pracę magisterską z oceną bardzo dobrą pod patronatem prof. nadzw. UWr dr hab. Dariusza Adamskiego, obecnie prodziekana ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej. Tematem obronionej pracy było “Forum shopping w transgranicznych postępowaniach upadłości konsumenckiej w Unii Europejskiej”. Podczas studiów ukończył m.in. cykl kursów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Oxford University w Wielkiej Brytanii.

Szymon Kowalczyk

Aplikant adwokacki. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując i praktykując od wczesnych lat studiów w sądach i kancelariach prawnych (adwokackich, radcowskich i notarialnych). Działacz pro bono- członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w której koordynuje sekcję porad konsumenckich, intensywnie współpracując z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Na co dzień odpowiedzialny za obsługę spółek kapitałowych, w tym podejmowane transakcje na rynku polskim oraz międzynarodowym. Dodatkowo interesuje się szeroko pojętą problematyką odszkodowań, prawa konsumenckiego, sporów na etapie postępowania pozasądowego i sądowego, a także publicznym prawem  gospodarczym, w tym prawem ochrony konkurencji. W tej ostatniej dziedzinie rozwija się także naukowo, pisząc pracę magisterską dotyczącą unijnego prawa ochrony konkurencji. Beneficjent stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów. Stale podnosi swoje kwalifikacje, odbywając dodatkowe szkolenia zawodowe, w tym z zakresu mediacji.

Paulina Piekarska

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać podczas studiów, pracując w sądach oraz kancelariach radcowskich i adwokackich.  Zawodowo zajmuje się prawem podatkowym i prawem cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu odszkodowań oraz kredytów w waloryzowanych kursem CHF. Swoje zainteresowania łączy również z obsługą spółek prawa handlowego i zakładaniu spółek kapitałowych za granicą. Na powyższe tematy pisze również artykuły publikowane na znanych portalach prawniczych.

Przemysław Sobiesiak

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Praktykę zawodową zdobywał pracując w kilku kancelariach adwokackich i radcowskich, występując przed sądami powszechnymi oraz innymi organami. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach odszkodowawczych, zarówno w zakresie negocjowania ugód, jak i reprezentacji Klientów w postępowaniu karnym oraz cywilnym. Interesuje się szeroko rozumianym prawem karnym, zwłaszcza zagadnieniem obrony koniecznej.

Olga Dec

Aplikantka adwokacka, absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym. Wielokrotnie wyróżniona stypendium naukowym Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za wysokie wyniki w nauce. W trakcie studiów udzielała również porad pro bono w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach adwokacko – radcowskich, w tym w jednej z największych kancelarii w Polsce, zajmując się ochroną dóbr osobistych oraz bieżącą obsługą małych i średnich przedsiębiorców. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół szeroko rozumianego prawa cywilnego, a także prawa spółek, z zakresu którego obroniła pracę magisterską dotyczącą problemu odpowiedzialności wspólników spółek osobowych.

Katarzyna Nizioł

Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać podczas studiów, pracując w kancelariach radcowskich i adwokackich.

Posiada bogatą praktykę w prowadzeniu sporów sądowych zawisłych przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz pracy i ubezpieczeń społecznych. Zawodowo zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej przedsiębiorcom, w szczególności opracowując i negocjując umowy w obrocie gospodarczym oraz doradzając w innych sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz prawa pracy.

Magdalena Romanowska

Studentka piątego roku na studiach stacjonarnych prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie przygotowuje pracę magisterską z zakresu prawa pracy. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała podczas praktyk w jednej z wrocławskich kancelarii adwokackich. Była członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, w której udzielała porad prawnych pro bono, jak również była koordynatorem sekcji zakładów karnych zajmującej się udzielaniem porad osobom osadzonym w zakładzie karnym. Uczestniczka Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, jednego z największych moot courtów na świecie. Wielokrotna beneficjentka Stypendium Rektora za wyniki w nauce.

Patrycja Dudek

Asystentka partnerów, studentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Odpowiedzialna za kierowanie pracy Kancelarii oraz sekretariatu. Dzięki dbałości o szczegóły oraz profesjonalnemu podejściu do prowadzonych przez Kancelarię spraw, zapewnia że każdy termin zostanie dochowany na najwyższym poziomie. Prywatnie pasjonatka motoryzacji oraz matematyki.

Artur Rasała

Asystent radcowski. Na początku studiów swoje plany wiązał z prawem karnym, od pierwszego roku był członkiem Koła Naukowego Kryminalistyki. Z biegiem czasu przerzucił swoje zainteresowania na prawo cywilne i międzynarodowe. Beneficjent stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Poza pracą zawodową w kancelarii zajmuje się także pisaniem artykułów dotyczących dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym, z zakresu mediacji oraz prawa upadłościowego. Pasjonat języka angielskiego, obecnie kontynuuje naukę w szkole językowej Saturday School pod skrzydłami radcy prawnego Adama Soboty.

Nasi Partnerzy

Auto serwis Jurter - logo InterAct - logo logo ITentego social media, strony internetowe, sklepy, pentesty, pozycjonowanie Tinsel Finance DomiVita - logo

Kontakt

Dane kancelarii

KANCELARIA PRAWNA
radca prawny Adam Sobota
ul. Zwycięska 20A/110
53-033 Wrocław

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

Nr rachunku bankowego w PLN:

41 2530 0008 2041 1011 0514 0001


Nr rachunku bankowego w EUR:

92 1870 1045 2078 1011 5885 0001

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Adam Sobota z Kancelarii Prawnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A/110, 53-033 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcamy, aby omijać trasę ulicą Zwycięską od ulicy Karkonoskiej, ale kierować się do nas ulicą Ołtaszyńską, a wcześniej ulicą Sudecką. Osoby niezmotoryzowane dojadą do nas autobusami linii 612, 127, 113 oraz 112.

Gdzie zaparkować?

Budynek kancelarii wyposażony jest w mały, bezpłatny parking. Nieopodal znajduje się również supermarket, dysponujący znaczną ilością miejsc postojowych. Zaparkować można również w licznych bocznych uliczkach okalających ulicę Zwycięską, zwłaszcza wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Kancelaria zapewnia możliwość spotkania i konsultacji w jej siedzibie, w warunkach zapewniających komfort i pełną prywatność. Wedle preferencji możemy również zorganizować spotkanie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni lub restauracji. Dla klientów spoza Wrocławia oferujemy pomoc prawną z dojazdem na miejsce, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.

Formularz

Załącznik:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ