Frankowi pogromcy mitów CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

Kancelaria już od niespełna 5 lat prowadzi z powodzeniem sprawy Frankowiczów z całego kraju. Jesteśmy jedną z pierwszych kancelarii w Polsce, która od początku zakładała, że sprawy Frankowiczów da się wygrać, kiedy większość uważała, że nie jest to możliwe. Dzięki takiemu podejściu staliśmy się jedną z najbardziej doświadczonych i wyspecjalizowanych kancelarii pomagających Frankowiczom w kraju. Nasze wygrane z bankami w sprawach Frankowiczów wynikają ze znajomości przepisów prawa cywilnego, bankowego, europejskiego oraz procesowego. W prowadzonych sprawach wyróżniamy się dużym zaangażowaniem nie tylko przed sądem, ale również poza nim, zwłaszcza w relacji z naszymi Klientami. Przygotowujemy naszych klientów do rozprawy tak, aby wizyta w sądzie nie wiązała się z niepotrzebnym stresem i wcześniejsze spotkanie informacyjne dawało poczucie pełnego przygotowania do udziału w najważniejszym posiedzeniu sądu. Ponadto, wśród naszych wygranych posiadamy wyroki prawomocne, które zakończyły się pełną realizacją wyroków przez bank dla naszych Klientów.

Uzyskane poniżej wygrane, sukcesywnie dodawane na niniejszej stronie, są efektem pracy całego zespołu oraz od początku wiedzy i wiary w to, że sprawy o tym charakterze da się wygrać.

Wygrane naszej Kancelarii w sprawach frankowiczów:

1) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.05.2018 r. (sygn. akt: II C 1082/17), pozwany: mBank S. A., pozwany:  kwota zasądzona: 182.713,58 zł (unieważnienie klauzul)

2) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 1.04.2019 r. (sygn. akt: II C 134/18), pozwany: mBank S. A., unieważnienie zapisów UNWW, zwrot składek

3) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 4.02.2019 r. (sygn. akt: II C 1261/19), pozwany: mBank S. A.,unieważnienie zapisów UNWW, zwrot składek

4) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 8.07.2019 r. (sygn. akt: III C 1579/18), pozwany: mBank S. A., kwota zasądzona: 49.143,27 zł (unieważnienie klauzul)

5) wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 29.07.2019 r. (sygn. akt: I Nc 2483/19), pozwany: Getin Bank S. A. kwota zasądzona w nakazie: 40.407,37 zł

6) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r. (sygn. akt: XII C 1366/18), pozwany: mBank S. A. kwota zasądzona: 105.358,33 zł (unieważnienie klauzul)

7) wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 4.10.2019 r. (sygn. akt: I C 6099/17), pozwany: Bank Millennium S. A. kwota zasądzona: 12.217,40 zł (zwrot składek)

8) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 18.11.2019 r. (sygn. akt: XVIII C 2299/18), pozwany: mBank S. A. kwota zasądzona: 66.346,48 zł (unieważnienie klauzul)

9) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z 5.12.2019 r. (sygn. akt: XVIII C 1074/19), pozwany: mBank S. A., kwot zasądzona: 70.115,29 zł (unieważnienie klauzul)

10) wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 22.01.2020 r. (sygn. akt: VI C 930/19), pozwany: mBank S. A., brak uzupełnienia braków formalnych przez bank w terminie, oddalenie powództwa banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany

11) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 4.02.2020 r. (sygn. akt: XII C 1379/18), pozwany: Bank Millennium S. A.kwota zasądzona: 232.880,00 zł (unieważnienie całej umowy)

12) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 15.02.2020 r. (sygn. akt: I C 257/19), pozwany: mBank S. A. unieważnienie całej umowy (oparte na teorii salda)

13) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 12.02.2020 r. (sygn. akt: III Ca 1596/18), pozwany: mBank S. A., unieważnienie i pełny zwrot składek UNWW, 

14) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31.01.2020 r. (IV C 1021/19), pozwany: Bank Millennium S. A. zasądzona kwota: 129.448, 36 zł (unieważnienie klauzul)

15) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.03.2020 r. (sygn. akt: XXV C 2858/18), pozwany: Raiffeisen Bank International AG (dawniej Raiffeisen Bank Polska S. A.EFG Eurobank Ergasias S. A., tzw. umowa „Polbanku”) zasądzona kwota: 126.440,86 zł (unieważnienie klauzul)

16) wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej z dnia 6.05.2020 r. (sygn. akt: XI C 2081/19), pozwany: Santander Consumer Bank S. A., zasądzona kwota: 62.647,09 zł(unieważnienie klauzul)

17) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2020 r. (sygn. akt: XXV C 136/19), pozwany: Raiffeisen Bank International AG (dawniej  Raiffeisen Bank Polska S. A.EFG Eurobank Ergasias S. A.), łączna korzyść klienta: 1.960.000,00 zł (1,96 mln zł) (unieważnienie całej umowy)

18) postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt: XXV C 2023/20), pozwany: Bank BPH S. A., zabezpieczenie roszczenia w kwocie 96.502,28 zł ze względu na nieważność zawartej umowy

19) postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 19 czerwca 2020 r. (sygn. akt: I C 644/20), pozwany: Bank BPH S. A., zabezpieczenie roszczenia w kwocie 288.040,63 zł ze względu na nieważność zawartej umowy

20) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.07.2020 r. (sygn. akt: III Ca 68/20), pozwany: mBank S. A., odrzucenie apelacji banku, unieważnienie umowy w całości (teoria salda), łączna korzyść klientów: 105.100,00 złwyrok prawomocny i wykonany

21) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.07.2020 r. (sygn. akt: I ACa 1166/18), pozwany: mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 191.010,78 zł oraz dodatkowo zmiana salda kredytu na przyszłość, łączna korzyść klientów: 739.010,78 złwyrok prawomocny i wykonany

22) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 24.07.2020 r. (sygn. akt: I C 681/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 243.800 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

23) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.08.2020 r. (sygn. akt: I C 570/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 150.323,56 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

24) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.08.2020 r. (sygn. akt: XXV C 444/19), pozwany: BGŻ BNP Paribas S. A., umowa kredytu denominowanego banku BGŻ (unieważnienie całej umowy na teorii salda)

25) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 20.08.2020 r. (sygn. akt: II C 1177/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 83.686 zł (unieważnienie całej umowy na teorii salda)

26) nakaz zapłaty z dnia 25.08.2020 r. (sygn. akt: IV C 1657/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 511.155,48 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

27) wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.09.2020 r. (sygn. akt: V ACa 143/20), pozwany: Bank Ochrony Środowiska S. A., uchylenie niekorzystnego wyroku i przekazanie do ponownego rozpoznania pod kątem nieważności całej umowy

28) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23.09.2020 r. (sygn. akt: II C 32/20), pozwany: Bank Ochrony Środowiska S. A. (umowa kredytu denominowanego), (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie kwoty 30.402,57 zł oraz 39.256,60 CHF

29) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 23.09.2020 r. (sygn. akt: I C 1202/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 36.019,36 zł (unieważnienie klauzul)

30) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.09.2020 r. (sygn. akt: I C 1216/19), pozwany: mBank S. A., (unieważnienie całej umowy kredytu na teorii salda)

31) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8.10.2020 r. (sygn. akt: XII C 1147/18), pozwany: Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 246.045,56 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

32) wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 12.10.2020 r. (sygn. akt: I C 441/18), pozwany: Santander Bank Polska S. A. (umowa dawnego Kredyt Bank S. A., kredyt ekstralokum), zasądzenie kwoty 54.087,91 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

33) wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 15.10.2020 r. (sygn. akt: I C 1166/18), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 724.143,53 zł(unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

34) postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z dnia 8.10.2020 r. (prawomocne z dniem 20.10.2020 r.) o zawieszeniu spłaty kredytu na czas trwania postępowania oraz zakazie wypowiedzenia umowy kredytu oraz wpisania do listy dłużników w Biurze Informacji Kredytowej

35) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 27.10.2020 r. (sygn. akt: I C 363/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 152.313,00 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

36) wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej z dnia 27.10.2020 r. (sygn. akt: I C 1543/19), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP) (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda)

37) wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3.11.2020 r. (sygn. akt: I C 1648/18), pozwany: Bank Pekao S. A. (umowa z Bankiem BPH S. A.), (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda) 

38) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.11.2020 r. (sygn. akt: I C 77/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 130.005,20 zł  (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

39) wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16.11.2020 r. (sygn. akt: ACa 1531/19), pozwany: mBank S. A., utrzymanie wyroku SO z dnia 20.09.2019 r. (XII C 1366/18), tj.: zasądzenie kwoty 105.358,33 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych, tzw. odfrankowienie), wyrok prawomocny i wykonany 

40) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.12.2020 r. (sygn. akt: I C 1700/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 84.550,20 zł oraz 51.529,89 CHF (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

41) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.12.2020 r. (sygn. akt: II C 1401/18), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 157.542,20 zł (unieważnienie klauzul abuzywnych – tzw. „odfrankowienie”)

42) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 2.12.2020 r. (sygn. akt: I C 474/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 143.628,96 zł (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

43) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.12.2020 r. (sygn. akt: I C 287/19), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 401.869,70 zł (unieważnienie umowy w całości na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

44) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 306/20), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP) (unieważnienie na teorii salda z zasądzeniem 25.300,45 zł nadpłaty kapitału)

45) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2020 r. (sygn. akt: III Ca 1914/18), pozwany: mBank S. A., uchylenie niekorzystnego wyroku Sądu Rejonowego i skierowanie sprawy do ponownego rozpoznania pod kątem nieważności całej umowy

46) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 214/19, pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 182.370,30 zł (unieważnienie klauzul, tzw. odfrankowienie)

47) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16.12.2020 r. (sygn. akt: I C 942/18), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 373.096,30 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

48) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18.12.2020 r. (sygn. akt: I C 550/20), pozwany: ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 108.266,98 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

49) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2020 r. (sygn. akt: II C 455/20), pozwany: Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 139.948,37 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

50) wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 21.12.2020 r. (sygn. akt: I C 43/20), pozwany: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., zasądzenie kwoty 85.321,00 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

51) nakaz zapłaty z dnia 23.12.2020 r. (sygn. akt: IV C 1684/20), pozwany: BNP Paribas S. A. (umowa Fortis Bank S. A.), zasądzenie kwot 85.227,29 zł oraz 63.358,61 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

52) wyrok Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 28.12.2020 r. (sygn. akt: I C 3743/18), pozwany: Deutsche Bank S. A., zasądzenie kwoty 3.441,34 euro (zwrot wszystkich składek UNWW)

53) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29.12.2020 r. (sygn. akt: I C 1116/20), pozwany: mBank S. A., zasądzenie kwoty 139.536,04 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

54) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 1383/18), pozwany: PKO BP S. A., zasądzenie kwoty 102.578,58 zł oraz 39.977,57 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

55) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.01.2021 r. (sygn. akt: II C 1096/18), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 282.620,01 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

56) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 7.01.2021 r. (sygn. akt: II C 781/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 115.564,30 zł (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

57) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.02.2021 r. (sygn. akt: XXV C 2707/17), pozwany Raiffeisen Bank Polska S. A.Raiffeisen AG International (umowa kredytu z EFG Eurobank Ergasias S. A.), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda (korzyść na poziomie 352.115,30 zł)

58) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 15.02.2021 r. (sygn. akt: III Ca 2363/19), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 8.07.2020 r. w przedmiocie unieważnienia klauzul umowy z BRE Bank S. A. (zasądzenie kwoty 49.143,27 oraz zmniejszenie salda kredytu na przyszłość), wyrok prawomocny i wykonany

59) wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 1.02.2021 r. (sygn. akt: XV C 58/19, pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank), zasądzenie kwoty 202.483,04 zł oraz 581,30 CHF(unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

60) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 16.02.2021 r. (sygn. akt: I C 972/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 43.653,75 zł oraz 43.228,00 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

61) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.02.2021 r. (sygn. akt: I C 650/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 295.611,33 zł oraz 155.043,42 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

62) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 23.02.2021 r. (sygn. akt: I C 1216/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 36.973,34 zł oraz 33.569,79 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

63) wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 9.03.2021 r. (sygn. akt: XV C 1045/20), pozwany Bank BPH S. A. (umowa dawnego GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 101.245,75 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

64) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 9.03.2021 r. (sygn. akt: III Ca 306/20), pozwany mBank S. A., uprawomocnienie wyroku SO w Łodzi z dnia 18.11.2019 r., unieważnienie klauzul, zasądzenie kwoty 62.426,00 zł oraz przewalutowanie kredytu na przyszłość po kursie z dnia uruchomienia, wyrok prawomocny i wykonany

65) wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 31.03.2021 r. (sygn. akt: I C 164/18), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.(PKO BP S. A.), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię salda

66) wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 22.04.2021 r. (sygn. akt: I C 20/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa dawnego Kredyt Bank S. A. „Ekstralokum”), unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji (z uwzględnieniem zarzutu potrącenia)

67) wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 29.04.2021 r. (sygn. akt: I C 1054/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.) zasądzenie kwoty 123.532,07 zł(unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

68) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2021 r. (sygn. akt: XXV C 2460/18), pozwany Getin Noble Bank S. A. (umowa Getin Bank), zasądzenie kwoty 275.758,44 zł(unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

69) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.05.2021 r. (sygn. akt: II C 1089/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 237.547,43 zł (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

70) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 19.05.2021 r. (sygn. akt: I C 1406/18(, pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 169.816,81 zł(unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

71) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 21.05.2021 r. (sygn. akt: II Ca 67/21), pozwanySantander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 54.087,19 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany

72) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.05.2021 r. (sygn. akt: II C 777/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 46.891,94 zł oraz 36.153,32 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

73) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1433/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 62.958,02 zł oraz 89.255,10 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

74) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2.06.2021 r. (sygn. akt: II C 442/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 154.800,28 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

75) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1635/18), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., zasądzenie kwot 2 razy po 292.386,92 zł oraz 2 razy po 56.496,69 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji) 

76) wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 8.06.2021 r. (sygn. akt: I C 566/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 31.488,15 zł oraz 12.379,96 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

77) wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1623/18), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 272.184,03 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

78) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.06.2021 r. (sygn. akt: XXIV C 1949/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 63.678,00 zł oraz 26.260,53 CHF (unieważnienie całej umowy na teorii dwóch kondykcji)

79) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1058/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 373.704,48 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

80) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 428/21), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 232.375,84 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

81) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1395/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 69.832,94 zł oraz 22.023,46 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

82) nakaz zapłaty Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.06.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 6530/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 50.136,63 zł oraz 14.301,21 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

83) wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.06.2021 r. (sygn. akt: I C 1585/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię salda

84) wyrok Sądu Okręgowego z dnia 28.06.2021 r. (sygn. akt: XII C 426/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 31.274,16 zł  (unieważnienie klauzul umownych)

85) wyrok Sądu Okręgowego z dnia 28.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 734/19), pozwany Bank Polska Kasa Opieki S. A. (PEKAO), zasądzenie po 58.147,02 zł oraz 19.465,67 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

86) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.06.2021 r. (sygn. akt: XXV C 894/21), pozwany Getin Bank S. A., sprawa z powództwa banku przeciwko Klientom z tyt. wypowiedzianej umowy, unieważnienie całej umowy kredytu i oddalenie powództwa banku.

87) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.07.2021 r. (sygn. akt: XXV C 459/19), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 246.857,36 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

88) wyrok Sądu Rejonowego Warszawa – Wola w Warszawie z dnia 8.07.2021 r. (sygn. akt: I C 1498/20), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 63.007,09 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

89) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.07.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 396/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 82.611 zł oraz 2.937,37 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

90) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.07.2021 r. (sygn. akt: III C 1576/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 43.722,44 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

91) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15.07.2021 r. (sygn. akt: I C 843/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 30.685 zł oraz 82.575,30 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

92) wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 22.07.2021 r. (sygn. akt: I C 610/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 38.229 zł oraz 62.532 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

93) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 23.07.2021 r. (sygn. akt: I ACa 352/21), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 139.536,64 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany

94) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: I ACa 896/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 243.079,65 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji), oddalenie apelacji banku w całości, wyrok prawomocny i wykonany

95) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: XXV C 773/21), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa kredytu BZ WBK S. A.), zasądzenie kwoty 137.000,00 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

96) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.07.2021 r. (sygn. akt: II C 503/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 120.637,11 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

97) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 1805/2), pozwany (Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) S. A., aktualnie BNP Paribas S. A.), zasądzenie kwoty 225.468,90 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

98) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.07.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 98/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 229.115,18 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

99) wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 5.08.2021 r. (sygn. akt: I C 31/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwot 176.204,59 zł oraz 48.486,49 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

100) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.08.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2270/21), pozwany Getin Noble Bank S. A., zasądzenie kwoty 308.408,23 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

101) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6.08.2021 r. (sygn. akt: II C 1053/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 275.965,55 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

102) wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 18.08.2021 r. (sygn. akt: XV C 791/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 80.818,95 zł oraz 41.387,20 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

103) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23.08.2021 r. (sygn. akt: I C 307/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A. (sygn. akt: I C 307/20), zasądzenie kwot 101.725,84 zł i 229.713,84 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

104) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 25.08.2021 r. (sygn. akt: III Ca 545/20), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku (od wyroku Sądu Rejonowego w Łodzi z 5.12.2019 r., sygn. akt: XVIII C 1074/19, zasądzenie kwoty 70.115,29 zł), wyrok prawomocny i wykonany

105) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.08.2021 r. (sygn.: I C 2626/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 135.410,09 zł oraz 27.663,10 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

106) wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31.08.2021 r. (sygn. akt: XV C 922/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 108.721,66 zł oraz 31.617,06 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

107) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.09.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 4389/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (dawny Raiffeisen Polbank), zasądzenie kwoty 87.713,54 zł oraz 30.946,77 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

108) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 6420), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP), zasądzenie kwoty 1.998.828,36 zł oraz 384,66 CHF (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

109) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3737/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty nadpłaconego kapitału (teoria salda) w kwotach 38.125,55 zł oraz 20.296,50 CHF

110) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.09.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1320/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwot 114.966 zł oraz 28.907,98 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię salda)

111) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.09.2021 r. (sygn. akt: I C 78/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 133.462,70 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

112) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28.09.2021 r. (sygn. akt: XII C 1063/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 342.311,51 zł oraz 5.564,06 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondycji)

113) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.09.2021 r. (sygn. akt: XII C 874/18), pozwany Bank Polskiej Kasy Opieki S. A. (PEKAO S. A.), zasądzenie kwoty 308.252,12 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

114) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30.09.2021 r. (sygn. akt: I C 67/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 60.459,89 zł oraz 52.301,99 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

115) wyrok Sądu Okręgowego z dnia 1.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 771/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 273.687,22 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

116) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.10.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3214/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A. (BOŚ), zasądzenie kwot 21.153,29 zł oraz 38.217,29 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

117) wyrok Sądu Okręgowego z dnia 6.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3032/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 47.624,23 zł oraz 21.774,83 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji(

118) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4972/21), pozwany Raiffeisen Bank International AG, zasądzenie kwoty 458.966 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

119) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7.10.2021 r. (sygn. akt: II C 531/20), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 67.814,61 zł oraz 31.122,83 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji) 

120) wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 11.10.2021 r. (sygn. akt: I C 580/21), pozwany Credit Agricole Bank Polska S. A. (umowa Lukas Bank), zasądzenie kwoty 212.709,38 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

121) wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 15.10.2021 r. (sygn. akt: I C 36/20), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 471.854,34 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

122) wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 15.10.2021 r. (sygn. akt: XV C 1156/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 275.259,58 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

123) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18.10.2021 r. (sygn. akt: XXV C 3219/20), pozwany Deutsche Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 232.227,56 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

124) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 18.10.2021 r. (sygn. akt: XII C 301/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 64.483,18 zł

125) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4819/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 205.731,17 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

126) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 4956/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwot 65.881,05 zł oraz 26.712,59 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

127) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 514/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 502,90 zł oraz 93.917,64 CHF (unieważnienie umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

128) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: I C 281/20), pozwany Santander Bank Polska S. A. (dawniej BZ WBK S. A.), zasądzenie kwoty 26.860,58 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

129) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20.10.2021 r. (sygn. akt: I C 518/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 506.150,28 zł oraz 13.063,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

130) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.10.2021 r. (sygn. akt: I C 1755/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 535.369,72 zł oraz 62,65 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

131) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29.10.2021 r. (sygn. akt: I C 619/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwot 67.390,29 zł oraz 18.855,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

132) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 2.11.2021 r. (sygn. akt: I C 587/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 211.279,97 zł oraz 43.711 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

133) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 4.11.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 704/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 31.748,64 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

134) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2321/21)), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa FORTIS BANK S. A.), zasądzenie kwot 43.780,12 zł oraz 145.583,87 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

135) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 8.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 490/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 51.688,17 zł (unieważnienie poszczególnych klauzul umowy)

136) wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 12.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 276/19), pozwany PKO BP S. A. (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii salda), wyrok prawomocny i wykonany

137) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.11.2021 r. (sygn. akt: XXV C 1905/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 73.088,85 zł oraz 35.584,02 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

138) wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 16.11.2021 r. (sygn. akt: I C 1009/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 179.099,58 zł oraz 85.517,00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

139) wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 16.11.2021 r. (sygn. akt: I C 1959/19), pozwany Santander Consumer Bank S. A., zasądzenie kwoty 342.792,29 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

140) wyrok Sądu Okręgowego z dnia 17.11.2021 r. (sygn. akt: III C 389/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwoty 216.178,40 zł (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji) 

141) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.11.2021 r. (sygn. akt: III C 389/200), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 216.178,40 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

142) wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 19.11.2021 r. (sygn. akt: V ACa 299/21; XV C 581/19), pozwany Bank BPH S. A. (umowa GE Money Bank S. A.), zasądzenie kwoty 228.671,51zł oraz 581,30 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany

143) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.11.2021 r. (sygn. akt: I C 507/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 114.824,30 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

144) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 22.11.2021 r. (sygn. akt: I C 340/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 121.048,80 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

145) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 891/20), pozwany mBank S. A., modyfikacja niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, zasądzenie kwoty 174.380,96 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorie dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany

146) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3615/21),  pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 78.594,05 zł oraz 4.046,43 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

147) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 26.11.2021 (sygn. akt: XII C 144/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego z tytułu umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny (unieważnienie umowy w oparciu o teorię salda)

148) wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1140/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 148.435,10 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

149) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XX Wydziału Gospodarczego z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: XX GC 197/18), powództwo banku Raiffeisen Bank International AG (Raiffeisen Bank Polska), uwzględnienie zarzutu nieważności umowy przedsiębiorcy z bankiem, redukcja zobowiązania o 900.863,58 zł (unieważnienie w oparciu o teorię salda)

150) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 94/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt: II C 1177/18, sędzia Marzena Rojecka – Mazurczyk), zasądzenie kwoty 386.932,15 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany

151) wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dnia 29.11.2021 r. (sygn. akt: XVIII C 718/21), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 69.119,07 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

152) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 5764/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 314.500 zł (unieważnienie całej umowy na zasadzie teorii dwóch kondykcji)

153) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: I ACa 564/21; w I instancji: I C 650/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy zasądzenia kwot 295.611,33 zł i 155.043,42 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany

154) wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1689/18), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 201.800,96 zł oraz 9.992,52 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorie dwóch kondykcji)

155) wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: XII C 1388/18), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa BZ WBK S. A. „Kredyt dewizowy inwestorski”), zasądzenie kwot 196.055,60 zł oraz 24.878,14 CHF (unieważnienie umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

156)wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.11.2021 r. (sygn. akt: II 705/20), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 234.499,58 zł i 13.330 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

157) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1.12.2021 r. (sygn. akt: XXV C 587/20), pozwany Bank Ochrony Środowiska S. A., zasądzenie kwot 61.673,70 zł oraz 50.799,52 CHF (unieważnienie umowy w całości w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

158) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 3.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 602/21; I C 1433/20), pozwany mBank S. A., utrzymanie w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 1.06.2021 r., tj. zasądzenie kwot 62.958,02 zł i 89.255,10 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny i wykonany

159) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 3.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 107/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 133.835,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

160) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 6.12.2021 r. (sygn. akt: II C 1601/20), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwot 47.139,41 zł oraz 33.598,32 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

161) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 5402/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwot 73.515,52 zł oraz 18.427,56 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

162) wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 8.12.2021 r. (sygn. akt: I C 170/20), pozwany Santander Bank Polska S. A. (umowa EKSTRALOKUM Kredyt Bank S. A.), zasądzenie kwot 86.064,81 zł oraz 14.399,39 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

163) wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10.12.2021 r. (sygn. akt: I C 613/21), pozwany ING Bank Śląski S. A., zasądzenie kwoty 161.626,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

164) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 2644/21), pozwany BNP Paribas S. A. (umowa Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) S. A.), zasądzenie kwot 73.143,75 zł oraz 33.363,66 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

165) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 16.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 899/21), pozwany Raiffeisen Bank Bank Polska (Raiffeisen Bank International AG, umowa EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 137.802,27 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

166) wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17.12.2021 r. (sygn. akt: I C 303/19), pozwany Bank BPH S. A., zasądzenie kwot 270.917,70 zł oraz 550 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

167) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 1137/21), pozwany Getin Bank S. A., zasądzenie kwot 130.000,00 zł oraz 60.00 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

168) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 3023/21), pozwany Santander Bank Polska S. A., zasądzenie kwoty 205.389,95 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

169) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: XXVIII C 427/21), pozwany Getin Noble Bank Polska S. A. (umowa Getin Bank S. A.), zasądzenie kwoty 302.801,52 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

170) wyrok Sądu Okręgowego z dnia 22.12.2021 r. (sygn. akt: II C 980/19), pozwany mBank S. A., zasądzenie kwoty 248.101,19 zł (unieważnienie dwóch umów kredytów w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

171) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 785/21), pozwany mBank S. A., zmiana niekorzystnego wyroku oddalającego powództwo w całości Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 1.04.2021 r. (I C 1693/18, sędzia SSO Paweł Barański), zasądzenie kwot 242.136,89 złoraz 60.817 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny

172) wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I C 196/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 189.000,00 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

173) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.12.2021 r. (sygn. akt: I ACa 101/21), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), utrzymanie w mocy wyroku w I instancji (sygn. akt: XII C 306/20), w tym zasądzenie łącznie kwoty 89.579,58 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny

174) wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 598/20), pozwany Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. (PKO BP S. A.), zasądzenie kwoty 83.572,63 zł(unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

175) wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 30.12.2021 r. (sygn. akt: I C 341/20), pozwany Bank BNP Paribas S. A. (umowa Banku BGŻ S. A.), zasądzenie kwoty 238.486,53 zł(unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji) 

176) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt: II C 2916/20), pozwany Bank Millennium S. A., zasądzenie kwoty 165.641,25 zł (unieważnienie całej umowy kredytu z 2002 r. na podstawie teorii dwóch kondykcji)

177) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 997/20), pozwany mBank S. A., oddalenie apelacji banku w całości, utrzymanie w mocy wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4.08.2021 r. (sygn. akt: I C 570/19), zasądzającego kwotę 150.323,56 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny

178) wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10.01.2022 r. (sygn. akt: I ACa 272/21), pozwany mBank S. A., uwzględnienie apelacji powodów, zmiana niekorzystnego wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 22.12.2020 r. oddalającego powództwo (wyrok sędziego SSO Pawła Barańskiego), zasądzenie kwoty 52.976,44 zł oraz 52.939,94 CHF (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji), wyrok prawomocny

179) wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2022 r. (sygn. akt: IV C 2371/20), pozwany Raiffeisen Bank International AG (wcześniej Raiffeisen Bank Polska, EFG Eurobank Ergasias S. A.), zasądzenie kwoty 251.901,66 zł (unieważnienie całej umowy w oparciu o teorię dwóch kondykcji)

Ponadto Kancelaria prowadzi oraz stale przyjmuje do prowadzenia kolejne sprawy. W najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych korzystnych wyroków, w tym prawomocnych. Zapraszamy do współpracy oraz wysyłania zawartych umów z bankami na adres:

biuro@kancelariasobota.pl

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcamy, aby omijać trasę ulicą Zwycięską od ulicy Karkonoskiej, ale kierować się do nas ulicą Ołtaszyńską, a wcześniej ulicą Sudecką. Osoby niezmotoryzowane dojadą do nas autobusami linii 612, 127, 113 oraz 112.

Gdzie zaparkować?

Budynek kancelarii wyposażony jest w mały, bezpłatny parking. Nieopodal znajduje się również supermarket, dysponujący znaczną ilością miejsc postojowych. Zaparkować można również w licznych bocznych uliczkach okalających ulicę Zwycięską, zwłaszcza wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Kancelaria zapewnia możliwość spotkania i konsultacji w jej siedzibie, w warunkach zapewniających komfort i pełną prywatność. Wedle preferencji możemy również zorganizować spotkanie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni lub restauracji. Dla klientów spoza Wrocławia oferujemy pomoc prawną z dojazdem na miejsce, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayU

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcami aby dojechać do nas od strony ul. Powstańców Śląskich i dalej ulicy Krzyckiej bądź od strony Kleciny. Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać m.in. z lini tramwajowej nr 17 oraz lini autobusowej nr 107 oraz 133..

Gdzie zaparkować?

Miejsca parkingowego należy szukać w bezpośredniej okolicy budynku, w którym znajduje się kancelaria. Miejsce dookoła niego są bezpłatne i wszyscy klienci kancelarii moga z nich dowoli korzystać.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się w dwóch komfortowych i wyciszonych salkach konferencyjnych, które zapewniają najwyższy poziom komfortu i dyskrecji. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w innych lokalizacjach, w tym w restauracji Przystań Tu przy ul. Zwycięskiej.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayUKarty płatności w Kancelarii Sobota

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Adam Sobota z Kancelarii Prawnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A/110, 53-033 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ