Pozew grupowy COVID CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

Partner zarządzający Kancelarii. Obecnie przedmiot jego specjalizacji stanowią sprawy o unieważnienie klauzul niedozwolonych oraz umów kredytów hipotecznych powiązanych kursem waluty obcej. Ponadto specjalizuje się w  świadczeniu stałej pomocy prawnej przedsiębiorcom. Doświadczenie zawodowe zdobywał na początku kariery w jednej z największych kancelarii adwokacko – radcowskich w Polsce. Kolejno praktykował w wiodącej na rynku lokalnym wrocławskiej kancelarii adwokackiej, stanowiącej kontynuację kancelarii nieżyjącego adwokata i jego ojca – Wojciecha Jachiry. Następnie zarządzał jedną z dolnośląskich kancelarii odszkodowawczo – windykacyjnych.

Oprócz praktyki, odbywa stacjonarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (obecnie IV rok), wcześniej zatrudniony jako asystent naukowy w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Jest autorem monografii naukowej oraz artykułów naukowych w języku polskim i angielskim. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas studiów ukończył m.in. cykl kursów z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego na Oxford University w Wielkiej Brytanii. Regularny (coroczny) beneficjent stypendiów dla doktorantów, w tym m.in. Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz Stypendium JM Rektora UWr. Obronił pracę magisterską z oceną bardzo dobrą pod patronatem prof. nadzw. UWr dr hab. Dariusza Adamskiego.  Regularny (coroczny) beneficjent stypendiów dla doktorantów, w tym m.in. Stypendium dla najlepszych doktorantów oraz Stypendium JM Rektora UWr. Często występuje w charakterze prelegenta na ogólnopolskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym o tematyce związanej z pomocą osobom posiadającym kredyt waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF).

W ostatnim czasie występuje również w ogólnopolskich mediach (m.in. stale współpracując z Rzeczpospolitą, Radiem Wrocław oraz Gazetą Wyborczą) w charakterze eksperta w sprawach Frankowiczów.