Frankowi pogromcy mitów CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

W przypadku poronienia lub urodzenia martwego dziecka obowiązujące przepisy gwarantują rodzicom pewne prawa oraz możliwości. W takiej sytuacji można liczyć m.in. na otrzymanie zasiłku pogrzebowego oraz skorzystanie z pełnopłatnego urlopu. Dodatkowo, jeśli posiada się stosowne ubezpieczenie prywatne, można ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Niestety, mimo tragicznego charakteru okoliczności, trzeba też pamiętać o spełnieniu kilku istotnych formalności. Jakich?

W Polsce blisko jedna na trzy ciąże jest stracona, tzn. obumiera lub kończy się poronieniem samoistnym. Prawodawcy, zwracając szczególną uwagę na niezwykle trudny dla rodziców wymiar zdarzeń, przygotowali zestaw praw oraz możliwości, które w teorii mają im pomóc w przeżyciu tego typu dramatycznych chwil. Co istotne – nie ma żadnego obowiązku skorzystania z tych opcji. Ani szpital, ani osoby bliskie, nie mogą wymusić na rodzicach do podjęcia jakichkolwiek działań przewidzianych przez prawo. Działa to również w drugą stronę – nikt nie ma prawa uniemożliwić poszkodowanym w realizacji przysługujących im możliwości.

Poronienie a urodzenie martwego dziecka

Na wstępie warto od wyjaśnić, czym różni się poronienie od urodzenia martwego dziecka. To pierwsze ma miejsce, gdy następuje przed 22. tygodniem ciąży. Jeśli do utraty dziecka następuje w późniejszym terminie, mowa wówczas o urodzeniu martwym. Taka klasyfikacja jest istotna, gdyż w obu przypadkach inaczej następuje ustalenie płci dziecka, które z kolei stanowi niezbędny element do wystawienia przez szpital tzw. karty martwego urodzenia.

Ustalenie płci w przypadku martwego urodzenia i poronienia

Ustalenie płci w przypadku utraty dziecka po 22. tygodniu ciąży nie jest, z punktu widzenia medycyny, procesem skomplikowanym. Na tym etapie lekarz może to zweryfikować bez przeprowadzania specjalnych badań dodatkowych. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy dochodzi do poronienia. Im wcześniej ono wystąpi, tym trudniej jest ustalić płeć dziecka. Tu spotkać się można z różnymi praktykami. Część rodziców, dotkniętych tragedią, w ogóle nie zamierza dociekać tej sprawy i nie ustalają płci, przez to tracą szanse na uzyskanie karty martwego urodzenia oraz uzyskanie przysługujących im świadczeń. Drugą opcją jest wykonanie badań DNA. Te jednak należy finansować z własnej kieszeni. Ich koszt waha się od około 500 do 800 złotych. Jeszcze kilka lat temu zdarzało się, że lekarze godzili się na tzw. uprawdopodobnienie płci. Oznaczało to, że płeć określana była na podstawie odczuć matki lub rodziców. Teraz jednak lekarz odmawiają tej procedury, gdyż obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia nakazuje szpitalom podawanie pewnych i sprawdzonych informacji dotyczących tego, czy urodzone dziecko było chłopcem czy dziewczynką.

Brak określonej płci dziecka sprawia, że szpital nie wystawia karty martwego urodzenia. Mimo to placówka ma obowiązek wystawić kartę zgonu.

Po co karta martwego dziecka?

Karta martwego urodzenia uprawnia rodziców do uzyskania aktu urodzenia oraz do skorzystania ze świadczeń przygotowanych przez państwo. Zdarza się także, że dokument ten wymagany jest przez ubezpieczycieli w trakcie procesu przyznawania ubezpieczonym osobom dotkniętych tego rodzaju tragedią odpowiedniego odszkodowania.

Aby dokonać rejestracji dziecka, należy zgłosić się do USC w terminie trzech dni od momentu wystawienia karty. Jeśli wystąpiła konieczność wykonania badań genetycznych, trwających zwykle 2-3 tygodnie, wówczas szpital powinien do kompletnego oświadczenia dołączyć wyjaśniające pismo przewodne. Sama placówka medyczna ma możliwość zgłoszenia urodzenia martwego dziecka w USC w czasie jednego dnia od wystawienia karty. Po jej otrzymaniu urząd sporządza akt urodzenia wraz z adnotacją o śmierci dziecka.

Co przysługuje rodzicom?

Podstawowymi prawami przysługującymi rodzicom w przypadku poronienia lub urodzenia martwego dziecka są:

 • pełnopłatny urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni liczony od dnia utraty ciąży;
 • zasiłek pogrzebowy w kwocie 4000 złotych (w przypadku ciąż mnogich kwota ta przysługuje na każde utracone dziecko);
 • pochówku lub rezygnacji z pochówku (w tym przypadku nie potrzeba posiadać karty martwego urodzenia, a wystarczy jedynie karta zgonu).

Co trzeba zrobić, by otrzymać zasiłek?

Aby otrzymać zasiłek pogrzebowy, należy do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek Z-12,
 • akt urodzenia dziecka wraz z adnotacją o jego śmierci,
 • faktury/rachunki, potwierdzające poniesione koszty (np. pogrzebu).

Na dopełnienie formalności przewidziano okres 12 miesięcy od utraty dziecka. Zwykle dostarczenie dokumentów biorą na siebie domy pogrzebowe.

Odszkodowanie za poronienie

Odszkodowanie za poronienie lub urodzenie martwego dziecka możliwie jest jedynie wtedy, gdy posiada się odpowiednią prywatną polisę. Wówczas należy zgłosić ubezpieczycielowi fakt zajścia tego rodzaju zdarzenia oraz przedstawić wszystkie wymagane dokumenty. Na wypłatę świadczeń można także liczyć w przypadku, gdy rodzic jest objęty w zakładzie pracy ubezpieczeniem grupowym. Tu również najważniejsze będzie przedłożenie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej poronienie lub urodzenie martwego dziecka.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Wszystkie uprawnienia przedstawione powyżej należą się rodzicom także wtedy, gdy do poronienia lub urodzenia martwego dziecka doszło poza szpitalem. W takich sytuacjach za sporządzenie odpowiedniej dokumentacji odpowiada placówka, do jakiej kobieta zgłosiła się już po utracie ciąży.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcamy, aby omijać trasę ulicą Zwycięską od ulicy Karkonoskiej, ale kierować się do nas ulicą Ołtaszyńską, a wcześniej ulicą Sudecką. Osoby niezmotoryzowane dojadą do nas autobusami linii 612, 127, 113 oraz 112.

Gdzie zaparkować?

Budynek kancelarii wyposażony jest w mały, bezpłatny parking. Nieopodal znajduje się również supermarket, dysponujący znaczną ilością miejsc postojowych. Zaparkować można również w licznych bocznych uliczkach okalających ulicę Zwycięską, zwłaszcza wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Kancelaria zapewnia możliwość spotkania i konsultacji w jej siedzibie, w warunkach zapewniających komfort i pełną prywatność. Wedle preferencji możemy również zorganizować spotkanie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni lub restauracji. Dla klientów spoza Wrocławia oferujemy pomoc prawną z dojazdem na miejsce, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayU

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcami aby dojechać do nas od strony ul. Powstańców Śląskich i dalej ulicy Krzyckiej bądź od strony Kleciny. Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać m.in. z lini tramwajowej nr 17 oraz lini autobusowej nr 107 oraz 133..

Gdzie zaparkować?

Miejsca parkingowego należy szukać w bezpośredniej okolicy budynku, w którym znajduje się kancelaria. Miejsce dookoła niego są bezpłatne i wszyscy klienci kancelarii moga z nich dowoli korzystać.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się w dwóch komfortowych i wyciszonych salkach konferencyjnych, które zapewniają najwyższy poziom komfortu i dyskrecji. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w innych lokalizacjach, w tym w restauracji Przystań Tu przy ul. Zwycięskiej.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayUKarty płatności w Kancelarii Sobota

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Adam Sobota z Kancelarii Prawnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A/110, 53-033 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ