Pozew grupowy COVID CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Ukończyła z wyróżnieniem stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Beneficjentka stypendium rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla najlepszych studentów.

W 2018 r. ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Egzamin zawodowy zdała z jednym z najwyższych wyników w izbie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawniczych, podczas praktyk w sądach oraz w pracy na rzecz jednostek sektora finansów publicznych.

W dotychczasowej praktyce prowadziła bieżącą obsługę prawną podmiotów gospodarczych, osób fizycznych oraz państwowej osoby prawnej. Zajmowała się m.in. udzielaniem porad prawnych i wyjaśnień dotyczących interpretacji i stosowania norm prawnych, opiniowaniem pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień, oceną zasadności wnoszenia środków zaskarżenia od orzeczeń sądowych oraz ostatecznych rozstrzygnięć organów administracji publicznej, reprezentacją przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Krajową Izbą Odwoławczą przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

Podczas pracy w jednostce samorządu terytorialnego prowadziła postępowania administracyjne, wydawała decyzje administracyjne oraz zajmowała się obsługą prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie Wrocławia.

W tym czasie zdobyła niezbędne doświadczenie i poszerzyła wiedzę z zakresu procedury administracyjnej, gospodarki nieruchomościami, prawa zamówień publicznych, a także  zakresu procedury cywilnej oraz prawa cywilnego materialnego.

Stale podnosi swoje kwalifikacje i odbywa dodatkowe szkolenia zawodowe.