Frankowi pogromcy mitów CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

Unieważnienie umowy kredytowej to jedno z kilku rozwiązań, z jakich mogą skorzystać frankowicze, którzy uważają, że padli ofiarą niedozwolonych praktyk stosowanych przez banki. Warto jednak wiedzieć, że opcja ta rodzi konkretne skutki prawne. Na czym polega unieważnienie umowy kredytowej? Czy zawsze okazuje się opłacalne?

Temat unieważniania umów kredytów (waloryzowanych lub indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego) stał się głośny po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Wskazane zostało w nim, że nieuczciwe klauzule dotyczące różnić kursowych, znajdujące się w zawartych między klientami a bankami umowach, nie mogą być zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Jednocześnie, TSUE uznał, że nie ma żadnych przeszkód w ewentualnym unieważnieniu kontraktów, których przedmiotem są kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego.

Unieważnienie umowy kredytowej – przepisy kodeksu cywilnego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (kodeksu cywilnego), w przypadku stwierdzania nieważności umowy obie strony są zobowiązane do wzajemnego zwrotu tego, co nawzajem sobie świadczyły. Następuje to wedle przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Zasadniczo, roszczenia kredytobiorców przedawniają się po upływie dziesięciu lat, a banków po trzech latach. W teorii więc, klient ma możliwość zwrócić wszystko, co otrzymał od kredytodawcy wciągu dziesięciu lat od momentu otrzymania kredytu. Jeśli pretensje tego rodzaju zostały zgłoszone później niż po trzech latach, wówczas roszczenie banku uległo już przedawnieniu. Praktyka pokazuje jednak, że w przypadku unieważnienia umów kredytowych, zarówno bank, jak i konsument, muszą liczyć się z koniecznością zwrotu wszystkich otrzymanych pieniędzy.

Unieważnienie kredytu „frankowego” a teoria salda

Sądy rozpatrujące sprawy dotyczące unieważnienia umów kredytowych stosują dwie metody rozliczeń. Mowa tu o teorii salda oraz teorii dwóch kondykcji.

Pierwsza z nich jest korzystniejsza dla banków. Zgodnie z nią pieniądze musi zwrócić ta strona, która uzyskała większą korzyść. Gdy kredyt został spłacony jedynie po części, może się okazać, że to kredytobiorca będzie zobowiązany do zapłaty pozostałej części kapitału na rzecz banku. Ujmując to inaczej – jeśli wpłaty klienta są mniejsze od udzielonego zobowiązania finansowego, to sąd nie przyzna kredytobiorcy żadnych pieniędzy (gdyż pozostaje on wciąż dłużnikiem wobec banku).

Unieważnienie kredytu frankowego a teoria dwóch kondykcji

Zastosowanie teorii salda budzi wiele kontrowersji, gdyż można je zinterpretować jako obejście przepisów o przedawnieniu roszczeń. Z punktu widzenia kredytobiorcy o wiele korzystniejsze jest zastosowanie teorii dwóch kondykcji. W tym przypadku sądy nie dokonują bowiem automatycznej kompensacji. W praktyce oznacza to, że gdy frankowicz żąda przed sądem z tytułu nieważności umowy kredytowej zwrotu wszystkich wpłaconych przez dziesięć lat kwot, a bank nie zgłosi swojego, odrębnego żądania, to sąd powinien uwzględnić takie powództwo.

Bank może oczywiście dochodzić zwrotu należnych mu pieniędzy w odrębnym procesie, gdzie uwzględnione powinny zostać przepisy o przedawnieniu roszczeń. Jak zostało wspomniane – te w przypadku kredytodawców są dopuszczalne  w okresie trzech lat od uruchomienia kredytu. Jeśli ten termin minął, wówczas banki (przynajmniej w teorii) nie powinny mieć uznanego roszczenia. Nie można jednak wykluczyć, że sądy, mając na uwadze zasady współżycia społecznego, nie uwzględnią w poszczególnych przypadkach zarzutów przedawnienia roszczeń.

Jakie są skutki unieważnienia umowy kredytowej?  

Uznanie umowy kredytowej za nieważną sprawia, uznaje się, że tego rodzaju kontrakt nigdy nie obowiązywał. To z kolei wiąże się z tym, że frankowicz powinien zwrócić bankowi taką kwotę, jaką otrzymał od banku (bez odsetek oraz prowizji).

Co więcej, unieważnienie umowy kredytu frankowego skutkuje nieważnością ustanowionych zabezpieczeń spłaty kredytu, szczególnie w postaci hipoteki i innych dodatkowych umów.

Unieważnienie umowy kredytowej oznacza, że każda ze stron zwraca drugiej strony uzyskane świadczenie. Tu jednak do rozwiązania pozostaje wciąż kwestia ich rozliczenia, które może odbyć się w oparciu o jedną z dwóch zaprezentowanych powyżej metod (teorii).

Czy zawsze opłaca się unieważnić umowę kredytową?

Unieważnienie umowy kredytowej jest w ogólnym rozrachunku korzystnym dla frankowicza rozwiązaniem, gdyż pozwala mu w całości „pozbyć się” problematycznego zobowiązania wobec banku. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że uznanie takiej umowy za nieważną, może oznaczać pojawienie się kilku innych problemów.

Wiele zależy od zastosowanej przez sąd metody określenia rozliczeń przysługujących stronom konfliktu. Jeśli zastosowana zostanie teoria salda, wówczas sytuacja klienta nie przedstawia się w najlepszym świetle.

Z drugiej strony, zastosowanie teorii dwóch kondykcji (korzystnej z punkt widzenia frankowicza) rodzi ryzyko uwikłania się w odrębny konflikt z bankiem, który za wszelką cenę będzie chciał odzyskać przynajmniej część należnych w jego mniemaniu pieniędzy. Bez względu na ostateczny werdykt w tej sprawie, trzeba liczyć się z tym, że dodatkowa sprawa będzie wiązać się z dodatkowym stresem oraz poświęconym czasem.

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że w przypadku niespłaconego jeszcze kredytu, unieważnienie umowy może skutkować zobligowaniem frankowicza do natychmiastowej spłaty pozostałej części  zaciągniętego zobowiązania. Dlatego też warto dokładnie przeanalizować swoją sytuację i określić, czy unieważnienie kredytu jest faktycznie najlepszą możliwą opcją. Często okazuje się, że o wiele bardziej opłacalne dla klienta jest po prostu zwrócenie się z żądaniem o „odfrankowienie” kredytu.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcamy, aby omijać trasę ulicą Zwycięską od ulicy Karkonoskiej, ale kierować się do nas ulicą Ołtaszyńską, a wcześniej ulicą Sudecką. Osoby niezmotoryzowane dojadą do nas autobusami linii 612, 127, 113 oraz 112.

Gdzie zaparkować?

Budynek kancelarii wyposażony jest w mały, bezpłatny parking. Nieopodal znajduje się również supermarket, dysponujący znaczną ilością miejsc postojowych. Zaparkować można również w licznych bocznych uliczkach okalających ulicę Zwycięską, zwłaszcza wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Kancelaria zapewnia możliwość spotkania i konsultacji w jej siedzibie, w warunkach zapewniających komfort i pełną prywatność. Wedle preferencji możemy również zorganizować spotkanie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni lub restauracji. Dla klientów spoza Wrocławia oferujemy pomoc prawną z dojazdem na miejsce, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayU

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcami aby dojechać do nas od strony ul. Powstańców Śląskich i dalej ulicy Krzyckiej bądź od strony Kleciny. Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać m.in. z lini tramwajowej nr 17 oraz lini autobusowej nr 107 oraz 133..

Gdzie zaparkować?

Miejsca parkingowego należy szukać w bezpośredniej okolicy budynku, w którym znajduje się kancelaria. Miejsce dookoła niego są bezpłatne i wszyscy klienci kancelarii moga z nich dowoli korzystać.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się w dwóch komfortowych i wyciszonych salkach konferencyjnych, które zapewniają najwyższy poziom komfortu i dyskrecji. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w innych lokalizacjach, w tym w restauracji Przystań Tu przy ul. Zwycięskiej.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayUKarty płatności w Kancelarii Sobota

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Adam Sobota z Kancelarii Prawnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A/110, 53-033 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ