Frankowi pogromcy mitów CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

Rozprawa rozwodowa stanowi punkt kulminacyjny procedury prawnego rozwiązania małżeństwa. To właśnie na niej sąd podejmie decyzję o tym, czy związek ma zostać formalnie zakończony i z jakimi konsekwencjami dla obu stron będzie się to wiązać. W zależności od indywidualnej sytuacji małżonków, potrzebne może być przeprowadzenie kilku rozpraw, zanim sąd wygłosi wyrok. Ponadto ich przebieg, mimo że opiera się na pewnym obowiązującym schemacie, może mieć nieco odmienną postać. Jak wygląda rozprawa rozwodowa? Ile trwa? Na co należy się przygotować?

Postępowanie rozwodowe rozpoczyna się wraz ze złożeniem przez jedną ze stron pozwu. Sąd sprawdza dokument pod względem formalnym i weryfikuje, czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje oraz elementy. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, powód zostanie wezwany do wyjaśnienia pewnych kwestii lub poprawy pozwu. Jeśli pismo spełnia wszystkie wymogi, wówczas sąd przesyła stronie pozwanej przeznaczony dla niej egzemplarz dokumentu. Po otrzymaniu pozwu osoba ma dwa tygodnie na przedstawienie swojej odpowiedzi. Pozwany musi bowiem określić swoje stanowisko w sprawie, np. zawrzeć roszczenia co do wykonywania władzy rodzicielskiej czy zaprzeczyć temu, że rozkład pożycia nastąpił z jego winy. Odpowiedź przez sąd trafia do powoda. Od tego momentu para może już czekać na termin pierwszej rozprawy. Ta następuje zwykle po kilku miesiącach od zakończenia wszystkich procedur związanych ze złożeniem pozwu. Czas ten może być krótszy lub dłuższy, w zależności od tego, jak dużo spraw do rozpatrzenia ma dany sąd.

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

Na rozprawę rozwodową na pewno należy zabrać ze sobą swój egzemplarz pozwu wraz z załącznikami. Dokument ten zawiera sporo szczegółów, o które może dopytać sąd. Warto więc mieć pod ręką dostęp do tych informacji, by podczas bezpośredniej konfrontacji nie zostać zaskoczonym. Ponadto należy mieć także przy sobie dowód osobisty lub jakikolwiek inny oficjalny dokument potwierdzający tożsamość.

Na salę rozpraw, poza stronami i ich pełnomocnikami, wchodzą też powołani świadkowie. Ci ostatni po sprawdzeniu obecności są proszeni o wyjście. Sąd kolejno wzywa powołane osoby do złożenia wyjaśnień w dalszej części rozprawy. Powoływanie świadków nie jest konieczne, jeśli rozwód ma zostać orzeczony bez orzekania o winie.

Z założenia obecność na rozprawie rozwodowej jest obowiązkowa. Jeśli z jakiegoś powodu jedna ze stron nie może się pojawić w sądzie, wówczas powinna ona wysłać swojego pełnomocnika. Zarówno powód, jak i pozwany, są szczegółowo przesłuchiwani. W trakcie rozprawy należy zwracać się do sędziego zwrotem „Wysoki Sądzie”. Zaleca się unikania wypowiedzi emocjonalnych, zawierających słownictwo potoczne i wulgarne.

Przebieg rozprawy sądowej

W czasie rozprawy rozwodowej sąd musi realnie ocenić, czy więzi łączące małżonków faktycznie zanikły i czy można je w jakiś sposób uratować. Ponadto konieczne będzie ustalenie przyczyny takiego stanu rzeczy. W tym celu sąd będzie zadaje każdej ze stron szereg pytań. Na początku sąd prosi o przedstawienie się przesłuchiwanej strony oraz podania wieku, wykształcenia i wykonywanego zawodu. W dalszej części pojawiają się pytania o to, czy decyzja odnośnie rozwodu jest ostateczna i czy dana osoba nie widzi szans na uratowanie związku. Sąd będzie też próbował ustalić szczegóły procesu zaniku więzi między małżonkami. Często padają tu pytania o kontakty fizyczne pary, szczegóły codziennego funkcjonowania itd. Jeśli para posiada wspólne dzieci, sąd będzie też badać ich sytuację w życiu rodziny. Ma to na celu możliwie zagwarantowanie najlepszej przyszłości małoletnim po rozwiązaniu małżeństwa ich rodziców. Pojawiają się także pytania o sytuacje materialne stron. Chodzi o to, by określić, czy mąż lub żona po rozwodzie nie będą mieć problemów np. z utrzymaniem się.

W przypadku rozpraw rozwodowych z orzekaniem o winie przesłuchiwani są także świadkowie. Tu sąd musi bowiem ustalić nie tylko to, czy więzi między małżonkami zanikły i są niemożliwe do obudowania, ale również realnie ocenić, która ze stron faktycznie odpowiada za taki stan rzeczy. Powołani przez parę świadkowie (a konkretnie ich zeznania) mają pomóc w sformułowaniu sprawiedliwego wyroku. W czasie takiej rozprawy prezentowane są różne dowody świadczące o winie danego małżonka. Ma tu wówczas miejsce klasyczne postępowanie dowodowe. Jest ono konieczne także wtedy, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i nie dołączyli do pozwu porozumienia rodzicielskiego. Pod koniec postępowania dowodowego każdej ze stron jest udzielony głos. Rozwodzący się małżonkowie mogą odnieść się do przedstawionych zeznań, dowodów i innych istotnych kwestii, jakie zostały poruszone w czasie rozprawy.

Sąd na każdym etapie rozprawy może stwierdzić, że istnieje szansa na uratowanie małżeństwa. W takim przypadku para zostaje skierowana do mediacji, o ile wyrażą oni na to zgodę.

Ile trwa rozprawa rozwodowa?

Czas rozprawy rozwodowej nie jest wartością stałą. O tym, jak długo sąd będzie rozpatrywać daną sprawę zależy od wielu czynników. Najprostsze przypadku rozpraw bez orzekania o winie mogą zakończyć się nawet pod 30 minutach. Z drugiej strony – rozwody, w których sąd musi orzekać o winie, są z reguły bardzo skomplikowane. Gdy w grę wchodzi walka małżonków np. o sprawowanie opieki nad małoletnimi dziećmi oraz podział dużego majątku, wówczas nie tylko sama rozprawa może trwać dłużej, ale też konieczne będzie kilkukrotne wstawienie się w sądzie.

Czy pierwsza rozprawa rozwodowa ma charakter pojednawczy?

Nie. Dawniej istniało coś takiego jak posiedzenie pojednawcze, na którym małżonkowie, jeszcze przed rozprawą, byli nakłaniani do odnowienia pożycia. Dziś ta praktyka nie jest stosowana i nawet pierwsze posiedzenie w sądzie od razu organizowane jest w celu dokładnego zbadania sprawy i ewentualnego rozwiązania związku. Sąd w czasie rozprawy nie namawia małżonków do obudowy relacji. Jednym krokiem, jaki może w tym kierunku poczynić, to skierować strony do mediacji. Muszą jednak być ku temu wyraźne powody (szanse na odbudowę więzi) oraz zgoda rozwodzącej się pary.

Co jeszcze warto wiedzieć o rozprawie rozwodowej?

Rozprawa rozwodowa, bez względu na to, czy małżonkowie rozstają się w zgodzie czy nie, zawsze wiąże się z dużym stresem. Warto więc przygotować się na to, że udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania sądu może okazać się bardzo bolesne.

Aby rozwód przebiegł możliwie sprawnie, szczególnie w przypadku spraw z orzeczeniem o winie, warto zwrócić się po pomoc do doświadczonego adwokata lub radcy prawnego. Nie tylko skonstruuje on odpowiednią linię obrony, ale też realnie oceni, jakie są szanse na wygranie sprawy czy określi, na co powód lub pozwany mogą w danej sytuacji liczyć.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcamy, aby omijać trasę ulicą Zwycięską od ulicy Karkonoskiej, ale kierować się do nas ulicą Ołtaszyńską, a wcześniej ulicą Sudecką. Osoby niezmotoryzowane dojadą do nas autobusami linii 612, 127, 113 oraz 112.

Gdzie zaparkować?

Budynek kancelarii wyposażony jest w mały, bezpłatny parking. Nieopodal znajduje się również supermarket, dysponujący znaczną ilością miejsc postojowych. Zaparkować można również w licznych bocznych uliczkach okalających ulicę Zwycięską, zwłaszcza wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Kancelaria zapewnia możliwość spotkania i konsultacji w jej siedzibie, w warunkach zapewniających komfort i pełną prywatność. Wedle preferencji możemy również zorganizować spotkanie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni lub restauracji. Dla klientów spoza Wrocławia oferujemy pomoc prawną z dojazdem na miejsce, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayU

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcami aby dojechać do nas od strony ul. Powstańców Śląskich i dalej ulicy Krzyckiej bądź od strony Kleciny. Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać m.in. z lini tramwajowej nr 17 oraz lini autobusowej nr 107 oraz 133..

Gdzie zaparkować?

Miejsca parkingowego należy szukać w bezpośredniej okolicy budynku, w którym znajduje się kancelaria. Miejsce dookoła niego są bezpłatne i wszyscy klienci kancelarii moga z nich dowoli korzystać.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się w dwóch komfortowych i wyciszonych salkach konferencyjnych, które zapewniają najwyższy poziom komfortu i dyskrecji. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w innych lokalizacjach, w tym w restauracji Przystań Tu przy ul. Zwycięskiej.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayUKarty płatności w Kancelarii Sobota

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Adam Sobota z Kancelarii Prawnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A/110, 53-033 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ