Frankowi pogromcy mitów CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

Skonstruowanie pozwu rozwodowego, a następnie przedłożenie go w odpowiednim sądzie, stanowi podstawę do wszczęcia procedury, której celem jest prawne zakończenie małżeństwa. Poprawnie sporządzony dokument tego rodzaju znacząco przyspiesza rozpoczęcie procesu. Co powinien zawierać pozew rozwodowy? Z jakich elementów się składa? O czym trzeba wiedzieć, zanim złoży się go w sądzie?

Pozew o rozwód można napisać samodzielnie lub poprosić o to prawnika, który będzie nas reprezentować w trakcie całego procesu rozwiązywania związku małżeńskiego. W obu przypadkach sąd przyjmie taki dokument, o ile będzie spełniać on pewne wymogi formalne.

Co należy wiedzieć przed skonstruowaniem pozwu rozwodowego?

Poprawne napisanie pozwu o rozwód, a także złożenie go w odpowiednim sądzie nie musi oznaczać, że dane małżeństwo ostatecznie zostanie rozwiązane. By tak się stało, musi dojść do rozkładu pożycia małżeńskiego. Pojęcie to, w największym możliwym uproszczeniu, oznacza całkowity zanik więzi między mężem a żoną. Mowa tu nie tylko o uczuciu, ale także o więziach natury cielesnej czy ekonomicznej. Trzeba zatem przygotować się na to, że w trakcie rozprawy niezbędne będzie udowodnienie w sądzie, że taki stan rzeczy faktycznie ma miejsce. Co ważne – rozkład pożycia musi być zupełny i trwały. Oznacza to, że utracone więzi łączące małżonków w ocenie sądu są niemożliwe do odbudowania.

Rozwód z orzekaniem o winie?

Druga rzecz, o jakiej koniecznie trzeba pamiętać przed skonstruowaniem pozwu rozwodowego, to kwestia tego, czy sąd ma zakończyć związek małżeński z orzeczeniem o winie którejś ze stron. Jest to to tyle istotne, że możliwe do orzeczenia wyroki pociągają za sobą inne konsekwencje prawne. Jeśli jeden ze współmałżonków zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może też być zobligowany do płacenia alimentów na rzecz byłego partnera. Sąd ma prawo wymusić obowiązek uiszczania tego rodzaju świadczenia na jednej ze stron, jeśli partner lub partnerka znajduje się w niedostatku (tzn. nie posiada środków na to, by utrzymać się w podstawowym zakresie) lub gdy na skutek rozwiązania małżeństwa, stopa życiowa danej osoby ulega znaczącemu pogorszeniu. Co istotne – orzeczenie o winie nie wpływa na decyzję o obowiązku alimentacyjnym wynikającym z posiadania przez rozwodzącą się parę wspólnego potomstwa. Sąd może także uznać, że winę za rozpad małżeństwa ponoszą obie strony, bądź zakończyć formalnie związek bez wskazywania, kto doprowadził do całkowitego rozkładu pożycia.

Trzeba mieć świadomość, że sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie są dużo bardziej skomplikowane i stresujące od rozpraw, w podczas których sąd nie musi decydować, kogo obarczyć odpowiedzialnością za zanik więzi między małżonkami. Często też przeciągają się w czasie. Z tej opcji warto więc skorzystać tylko wtedy, jeśli wie się, że zakończenie związku będzie równoznaczne ze znacznym pogorszeniem stopy życiowej oraz jeśli jest się pewnym braku swojej winy w rozpadzie małżeństwa. Z drugiej strony, uzyskanie rozwodu bez orzekania o winie jest możliwe tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do tego, że nie ma sensu kontynuować tego związku i dla obu stron korzystniejsze będzie prawne zakończenie wspólnego pożycia bez orzekania o winie małżonków.

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Prawidłowo skonstruowany pozew o rozwód musi zawierać kilka elementów. Po pierwsze, trzeba w nim umieścić odpowiednie oznaczenie sądu oraz szczegółowe dane osobowe stron, które będą brać udział w sprawie. Dokument musi także określać żądania podmiotu, który zdecydował się na jego przedłożenie. W pozwie powinny również znaleźć się oświadczenie o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia między małżonkami oraz wskazanie, która ze stron ponosi za to winę. Jak zostało już opisane powyżej, w zależności od indywidualnej sytuacji pary, w tym miejscu można złożyć wniosek o zaniechanie orzekania o winie, wniosek o rozwiązanie małżeństwa z winy drugiego małżonka, albo z winy obojga małżonków.

Jeśli chodzi o wykazanie rozkładu pożycia małżeńskiego, dobrze jest też opisać okoliczności, w jakich doszło do takiego stanu rzeczy. Da to sądowi lepszy ogląd na całą sprawę i być może skróci czas wydania satysfakcjonującego dla strony składającej pozew wyroku.

W przypadku par posiadających dzieci, pozew o rozwód powinien dodatkowo zawierać informację o tym, komu powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak mają wyglądać kontakty drugiej strony z potomkiem oraz ile powinny wynosić alimenty na dziecko.  Jeśli para po rozwodzie będzie nadal żyć pod jednym dachem sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania.

Pozew rozwodowy powinien zostać odręcznie podpisany przez stronę przekładającą dokument.

Jak złożyć pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy należy przygotować w trzech identycznych egzemplarzach. Dwa z nich dostarcza się do właściwego sądu okręgowego. Jedna kopia trafia bezpośrednio do sędziego. To właśnie na bazie tego dokumentu tworzone są akta sprawy. Drugi egzemplarz trafia za pośrednictwem sądu do strony pozwanej. Trzeci z kolei przeznaczony jest dla strony składającej pozew.

Do pozwu należy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, które uzupełnią zawarte w pozwie informacje. Mowa tu chociażby o aktach stanu cywilnego, małżeństwa, urodzenia wspólnych małoletnich dzieci itd. Do tego należy dołączyć dowód opłaty sądowej, która w przypadku pozwów rozwodowych wynosi 600 złotych. Jeśli dana strona chce rozwiązań małżeństwo z orzeczeniem o winie współmałżonka, załącznikiem będą dowody wskazujące np. na zdradę.

Pozew rozwodowy należy złożyć do właściwego sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania. Wystarczy, że chociaż jedna ze stron wciąż mieszka bądź przebywa na stałe w tej lokalizacji. Jeśli natomiast ani mąż, ani żona nie znajdują się w tym okręgu, pozew składa się w sądzie okręgowym właściwym dla miejsca zamieszkania strony pozwanej. Gdy nie można ustalić, gdzie przebywa pozywany małżonek, wówczas dokument powinien trafić do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcamy, aby omijać trasę ulicą Zwycięską od ulicy Karkonoskiej, ale kierować się do nas ulicą Ołtaszyńską, a wcześniej ulicą Sudecką. Osoby niezmotoryzowane dojadą do nas autobusami linii 612, 127, 113 oraz 112.

Gdzie zaparkować?

Budynek kancelarii wyposażony jest w mały, bezpłatny parking. Nieopodal znajduje się również supermarket, dysponujący znaczną ilością miejsc postojowych. Zaparkować można również w licznych bocznych uliczkach okalających ulicę Zwycięską, zwłaszcza wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Kancelaria zapewnia możliwość spotkania i konsultacji w jej siedzibie, w warunkach zapewniających komfort i pełną prywatność. Wedle preferencji możemy również zorganizować spotkanie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni lub restauracji. Dla klientów spoza Wrocławia oferujemy pomoc prawną z dojazdem na miejsce, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayU

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcami aby dojechać do nas od strony ul. Powstańców Śląskich i dalej ulicy Krzyckiej bądź od strony Kleciny. Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać m.in. z lini tramwajowej nr 17 oraz lini autobusowej nr 107 oraz 133..

Gdzie zaparkować?

Miejsca parkingowego należy szukać w bezpośredniej okolicy budynku, w którym znajduje się kancelaria. Miejsce dookoła niego są bezpłatne i wszyscy klienci kancelarii moga z nich dowoli korzystać.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się w dwóch komfortowych i wyciszonych salkach konferencyjnych, które zapewniają najwyższy poziom komfortu i dyskrecji. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w innych lokalizacjach, w tym w restauracji Przystań Tu przy ul. Zwycięskiej.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayUKarty płatności w Kancelarii Sobota

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Adam Sobota z Kancelarii Prawnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A/110, 53-033 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

  • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
  • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
  • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
  • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
  • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ