Frankowi pogromcy mitów CHF - analiza umowy Poradnik frankowicza Nasze wygrane w CHF

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 3 października 2019 roku dał wielu osobom posiadającym kredyty indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego nadzieję na zmianę niekorzystnych z punktu widzenia klienta warunków umów zawartych z bankami. TSUE uznał, że stosowane przez kredytodawców praktyki, opierające się na tzw. klauzulach abuzywnych, są niezgodne z prawem. To z kolei otworzyło frankowiczom furtkę do ubiegania się przed sądem o m.in. „odfrankowienie” kredytu. Na czym polega ten proces? Kto może skorzystać z „odfrankowienia” i jak dochodzić swoich praw?

„Odfrankowienie” kredytu to potoczne określenie usunięcia z umów zawartych z bankami niedozwolonych przepisów, na mocy których kredytodawcy przeliczali spłacane przez klientów raty wyrażone w złotówkach na szwajcarską walutę. Po nagłym i drastycznym wzroście kursu franka, wielu kredytobiorców zostało zmuszonych do nadpłacania zaciągnięto zobowiązania. „Odfrankowienie”, w największym uproszczeniu, wiąże się z uznaniem klauzul indeksacyjnych za nieważne, odzyskaniem nadpłaconych pieniędzy, zmniejszeniem salda zadłużenia oraz dalszym spłacaniem kredytu w złotówkach.

„Odfrankowienie” kredytu – czym są kredyt indeksowany i denominowany?

Aby lepiej zrozumieć proces „odfrankowienia”, należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, czym jest kredyt indeksowany. Jest to zobowiązanie udzielane i wypłacane w złotówkach, ale waloryzowane do obcej waluty. W przypadku frankowiczów, zobowiązanie indeksowane jest do franków szwajcarskich. W praktyce wygląda to tak, że po wypłaceniu przez bank kredytu, kwota, jaką musi zwróci klient, przeliczana jest przez kredytodawcę po kursie kupna CHF według bankowej tabeli kursów walut. Z kolei raty kapitałowo-odsetkowe oblicza się w przeliczeniu z franka na złotówki, zgodnie z kursem sprzedaży CHF również opartym na używanej przez bank tabeli kursów. W konsekwencji spłata każdej raty uzależniona jest od aktualnej ceny obcej waluty wynikającej z wewnątrzbankowych ustaleń. Co więcej, tak skonstruowany kredyt nie może być nazywany walutowym (wbrew temu, co sądzą same banki), gdyż wypłata określonej kwoty i spłata zobowiązania nie następują w tej samej walucie (złotówkach).

„Odfrankowienie” może dotyczyć także kredytów denominowanych. Polegają one na tym, że pieniądze wypłacane są klientowi w złotówkach, jednak w umowie ta sama kwota wyrażona została we frankach szwajcarskich. Raty kapitałowo-odsetkowe są więc regulowane w polskiej walucie, ale ich wysokość jest wcześniej określana i przeliczana na podstawie tabeli kursowej obowiązującej w danym banku.

„Odfrankowienie” kredytu – podważenie klauzul indeksacyjnych

Aby móc liczyć na „odfrankowienie” kredytów indeksowanych, należy w pierwszej kolejności podważyć legalność zawartych w umowach klauzul indeksacyjnych. To właśnie one określają sposób wyliczania rat w oparciu o kursy kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego znajdujących się w tabelach kursowych stosowanych przez banki.

Dlaczego klauzule indeksacyjne są niekorzystne dla kredytobiorców? Do głównych zarzutów stawianym tego rodzaju zapisom zalicza się:

 • ustalanie kursu waluty wyłącznie przez bank (spłata wyższej kwoty kredytu niż wcześniej ustalona),
 • odejście od ustawowej konstrukcji umowy kredytu (zwrot kwoty otrzymanej),
 • obarczenie frankowiczów odpowiedzialnością za wahania kursowe franka szwajcarskiego.

Efektem stosowania klauzul indeksacyjnych jest sytuacja, w której kredytobiorca nie jest w stanie samodzielnie określić wysokości zaciąganego zobowiązania oraz samych rat. To natomiast sprawia, że klauzule indeksacyjne mają znamiona niedozwolonych klauzul abuzywnych.

„Odfrankowienie” kredytu – na czym konkretnie polega?

Zakwalifikowanie klauzul indeksacyjnych do grupy abuzywnych daje podstawy do uznania ich za nieważne już od chwili podpisania umowy z bankiem. Dzięki temu klienci mogą liczyć na „odfrankowienie” kredytu, czyli usunięcie niedozwolonych postanowień umownych oraz uznanie, że kredytobiorca spłacał dotąd zaciągnięte zobowiązanie w zawyżonej wysokości.

Nieważne klauzule indeksacyjne oznaczają, że banki nie miały prawa przeliczać spłacanych rat wyrażanych w złotówkach na franki szwajcarskie. W takiej sytuacji, jak zostało już wspomniane, kredytobiorca może liczyć na odzyskanie nadpłaconych pieniędzy i kontynuowane spłacania pożyczki na korzystnych dla siebie warunkach w złotówkach.

Należy pamiętać, że „odfrankowienie” kredytu dotyczy nie tylko przeszłych rat, ale również przyszłych z zachowaniem oprocentowania według dotychczasowych zasad. Co więcej – „odfrankowienia” kredytu nie wolno utożsamiać z unieważnieniem umowy zawartej z bankiem. Wyeliminowanie nieważnych klauzul indeksacyjnych zobowiązuje kredytobiorcę do dalszego spłacania zobowiązania, a jednocześnie może stanowić podstawę do starania się o unieważnienie umowy kredytowej.

Jak ubiegać się o „odfrankowienie” kredytu?

Najprostszym sposobem na „odfrankowienie” kredytu jest złożenie w banku odpowiedniego wniosku. Przy odrobinie szczęścia sprawę uda załatwić się polubownie w szybki i mało stresujący sposób. Praktyka pokazuje jednak, że banki często nie chcą iść na tego rodzaju ugody. Wówczas niezbędne jest skierowanie sprawy na drogę sądową.

Podstawą do ubiegania się o „odfrankowienie” kredytu jest analiza umowy zawartej z bankiem. Aby sąd przychylił się do żądań klienta, dokument powinien zawierać opisane powyżej niedozwolone zapisy. W takiej sytuacji najlepiej zwrócić się po pomoc do doświadczonych prawników, którzy dokładnie wiedzą, jakiego rodzaju klauzule nie powinny znaleźć się w umowie kredytowej. Ponadto, konsultacja sprawy z adwokatem lub radcą prawnym pozwoli od razu określić strategię działania oraz oszacować szanse na wywalczenie „odfrankowienia”.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcamy, aby omijać trasę ulicą Zwycięską od ulicy Karkonoskiej, ale kierować się do nas ulicą Ołtaszyńską, a wcześniej ulicą Sudecką. Osoby niezmotoryzowane dojadą do nas autobusami linii 612, 127, 113 oraz 112.

Gdzie zaparkować?

Budynek kancelarii wyposażony jest w mały, bezpłatny parking. Nieopodal znajduje się również supermarket, dysponujący znaczną ilością miejsc postojowych. Zaparkować można również w licznych bocznych uliczkach okalających ulicę Zwycięską, zwłaszcza wzdłuż ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Kancelaria zapewnia możliwość spotkania i konsultacji w jej siedzibie, w warunkach zapewniających komfort i pełną prywatność. Wedle preferencji możemy również zorganizować spotkanie w jednej z zaprzyjaźnionych wrocławskich kawiarni lub restauracji. Dla klientów spoza Wrocławia oferujemy pomoc prawną z dojazdem na miejsce, po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny wizyty.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayU

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Kontakt

Dane kancelarii

Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k.
radca prawny Adam Sobota
ul. Skarbowców 115/7
53-025 Wrocław


Nr rachunku:
25 1090 2402 0000 0001 4737 8356


NIP: 8943102497

REGON: 367017460

W przypadku zapytań o stan sprawy uprzejmie prosimy o wiadomość e-mail celem przygotowania stosownej informacji na podstawie akt i portalu sądowego.


Tel.: 71 737 37 22

Tel.: 500 74 11 97

Tel.: 530 842 583

E-mail: biuro@kancelariasobota.pl


Jak do nas dojechać?

W godzinach szczytu zachęcami aby dojechać do nas od strony ul. Powstańców Śląskich i dalej ulicy Krzyckiej bądź od strony Kleciny. Osoby niezmotoryzowane mogą skorzystać m.in. z lini tramwajowej nr 17 oraz lini autobusowej nr 107 oraz 133..

Gdzie zaparkować?

Miejsca parkingowego należy szukać w bezpośredniej okolicy budynku, w którym znajduje się kancelaria. Miejsce dookoła niego są bezpłatne i wszyscy klienci kancelarii moga z nich dowoli korzystać.

GDZIE SIĘ SPOTYKAMY?

Spotkania odbywają się w dwóch komfortowych i wyciszonych salkach konferencyjnych, które zapewniają najwyższy poziom komfortu i dyskrecji. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość zorganizowania spotkania również w innych lokalizacjach, w tym w restauracji Przystań Tu przy ul. Zwycięskiej.

PŁATNOŚCI

REGULAMINlogo PayUKarty płatności w Kancelarii Sobota

Lokalizacja

Firma godna zaufania 2020 logo
Orły prawa logo
Orły prawa 2019 logo
Association Europeenne des Avocats European Association of Lawyers - logo
Firma godna zaufania 2020
Gepardy biznesu 2020

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji tutaj.

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest radca prawny Adam Sobota z Kancelarii Prawnej z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zwycięska 20A/110, 53-033 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ

Informacja o administratorze danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Sobota Jachira Kancelaria Prawna Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania jest podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Twoje dane będą przetwarzane do momentu udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu do administratora lub skargi do organu nadzorczego.

Informacja o plikach cookie

Pliki cookies (ciasteczka) to – wg definicji Wikipedii – informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Cele przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies:

 • personalizacja strony internetowej (np: zapamiętanie wybranego rozmiaru czcionki, wybór wersji dla niedowidzących czy wersji kolorystycznej)
 • zapamiętanie danych i wyborów użytkownika (np: brak konieczności wpisywania loginu i hasła za każdym razem na każdej podstronie, pamiętanie loginu przy ponownej wizycie, pamiętanie zawartości koszyka).
 • umożliwienie interakcji z portalami społecznościowymi (np: wyświetlanie Twoich znajomych, fanów czy publikowanie postów na Facebooku i Google+ bezpośrednio z poziomu strony)
 • dostosowanie treści reklamowych wyświetlanych na stronie internetowej
 • tworzenie statystyk strony internetowej oraz statystyk przepływu użytkowników pomiędzy różnymi stronami internetowymi

Poniżej znajdują się linki do zasobów pokazujących, jak można określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień najpopularniejszych przeglądarek internetowych

Ze względu na mnogość rozwiązań technologicznych nie jest możliwe zamieszczenie precyzyjnych wytycznych jak określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień wszystkich dostępnych telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i oprogramowania zainstalowanego w tym urządzeniu. Niemniej jednak w większości przypadku należy wybrać opcję „Narzędzia” lub „Ustawienia” i tam odszukać sekcję odpowiadającą za konfigurację ustawień plików cookies lub za zarządzanie prywatnością podczas przeglądania Internetu. Szczegółowe informacje dostarcza producent danego urządzenia lub przeglądarki w instrukcji użytkowania lub na swojej stronie internetowej.

ZAMKNIJ

Darmowa analiza umowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani sprawdzeniem, czy zawarta umowa kredytu we frankach nadaje się do prowadzenia, a także o jakie kwoty mogą się Państwo starać i ile wynosi wynagrodzenie naszej Kancelarii, uprzejmie zapraszamy do przesyłania skanów zawartej umowy na adres mailowy kancelarii:

biuro@kancelariasobota.pl

ZAMKNIJ